รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการคืนเงินและการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนเงินและคืนสินค้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจ โดยทางภูตะวัน มีการกำหนดแนวทาง วิธีการและมาตรฐการการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินและคืนสินค้า ไว้ดังนี้

1. เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน / คืนสินค้าได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • “สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับ พบความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจจะเกิดจากความเสียหายจากบริษัท การแพ็คสินค้าลงกล่อง
 • “สินค้าหมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่หมดอายุแล้ว
 • “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ครบตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • “สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ หรือรายละเอียดที่ระบุไว้ เช่น ขนาดไม่ถูกต้อง หรือรุ่นไม่ถูกต้อง
 • “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ในกรณีที่ลูกค้าพบสถานการณ์ดังกล่างข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยข้อมูล ช่องทางการสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหาย พร้อมคำอธิบายที่เกิดขึ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรายืนยันคำขอของลูกค้าแล้ว จะจัดส่งที่อยู่สำหรับการคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุที่ได้รับทั้งหมด รวมถึงของขวัญ ของแถม รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง กลับมาตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน นับจากมีการยืนยันคำขอ โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการใช้ เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์

*สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากได้ที่ลูกค้าได้รับคำขอยืนยันจากฝ่ายบริการลูกค้าของเรา จะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

 • สินค้าลดราคา หรือของแถม ไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • สินค้าที่เกิดจากความไม่พึงพอใจของลูกค้า ในการใช้สินค้าเอง
 • สินค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อได้ หรือไม่มีสลิปการชำระเงิน

2. ขั้นตอนยื่นขอคืนเงิน / คืนสินค้า

 • ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมระบุรายละเอียด ช่องทางการสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นสภาพสินค้าที่ต้องการคืน
 • หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า กรุณห่อพัสดุตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
 • ส่งพัสดุ มาที่ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด 918 ม.2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-756-7170

โดยกรุณาส่งด้วยการส่งแบบลงทะเบียนหรือ EMS ที่สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนเงิน กรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุ เมื่อเราได้รับพัสดุของลูกค้า จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ และดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากเราได้รับพัสดุแล้ว เราจะไม่ดำเนินการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้

3. การคืนเงิน

การชดเชยหลังคืนสินค้า การชดเชยหลังคืนสินค้าภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากที่ลูกค้าส่งคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการคืนเงินอาจทำให้การชดเชยเป็นไปเร็วขึ้นหรือช้าลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราได้รับพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ เวลาที่เราทำการยืนยันการส่งคืนและส่งต่อกระบวนการชดเชย และเวลาที่ทางธนาคารรับเรื่องในการชดเชยคืนเงินให้ลูกค้า

การคืนเงินหากไม่ได้รับพัสดุ ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินให้ในกรณีที่สินค้ามีการจัดส่งออกไปแล้ว 45 วัน ตั้งแต่วันที่สินค้ามีการขนส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฯ พร้อมหลักฐาน ข้อมูล ช่องทางการสั่งซื้อ และหมายเลขคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการคืนเงิน

สภาพของสินค้าที่ส่งคืน เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าของแถมที่ให้ฟรี จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ลูกค้าถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • อีเมลล์ : phutawanofficial@gmail.com
 • line@ : @phutawanshop
 • : 02-756-7170 ต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า
ปิด
ปิด
รถเข็น (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า