รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครสมาชิก

บริการจัดส่งสินค้า

การสั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกกับเรา

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกได้ >> ที่นี่ <<

หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้า และกดแจ้งชำระเงินแล้ว ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับทางเรา โดยสามารถแนบไฟล์ภาพผ่านทางหน้าเว็บ หรือส่งทางอีเมลล์ หรือติดต่อเราผ่านทางไลน์

ทางเราจะเริ่มดำเนินการส่งสินค้าทันทีหลังจากมีการแจ้งชำระเงิน และแสดงหลักฐานเรียบร้อย

การจัดส่งสินค้าออกจากคลัง
ภูตะวันจะจัดส่งสินค้าใน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันเสาร์ เวลา 08.00 – 10.00 น.

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
หากสั่งซื้อสินค้าและทำการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 16.00 น. ของวันทำการ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ไม่เกิน 3 วันทำการ ในเขตกรุงเทพฯ และ 5 วันทำการ ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ** ทั้งนี้ บริษัท ไม่อาจรับประกันได้ว่าหลังจากที่มีการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้รับสินค้าตามกำหนดเวลานี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับระบบขนส่ง พื้นที่ในการจัดส่ง และวันหยุดทำการต่างๆ

วิธีการตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
หลังจากทำการจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการจัดส่งสินค้า และแจ้งหมายเลขการจัดส่งสินค้า โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเลขนี้ โดยการคลิกที่ “ค้นหาเลขที่พัสดุ” หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน หรือสถานะขึ้นเป็น “ส่งมอบสินค้าแล้ว” แต่ยังไม่ได้รับสินค้า หรือ “ส่งคืนบริษัท” กรุณาติดต่อเราทางอีเมลล์ หรือโทรศัพท์ทันที

ค่าบริการจัดส่งสินค้า
สั่งซื้อสินค้าครบ 500 บาท จัดส่งฟรีแบบลงทะเบียน (เฉพาะการจัดส่งในประเทศไทย)

การจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
เรามีบริการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ด้วยระบบขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

การจัดส่งสินค้าล่าช้า
หากมีการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ หลังจากเวลา 15.00 น. บริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันถัดไปอย่างเร็วที่สุด แต่อาจมีกรณีที่อาจทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดเวลา อันเนื่องจากสาเหตุ :

มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการสั่งซื้อ หรือ ขั้นตอนการชำระเงิน
ข้อมูลในการจัดส่งหรือติดต่อไม่ชัดเจน
ไม่มีผู้รับสินค้าตามสถานที่ที่ระบุไว้
สินค้าบางรายที่มีคำสั่งซื้ออาจไม่เพียงพอ
เหตุสุดวิสัยจากการขนส่ง
กรณีที่การจัดส่งสินค้าเกิดข้อผิดพลาด
แผนกควบคุมคุณภาพของเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณภาพสูงสุดเมื่อทำการจัดส่งออกจากคลังสินค้า แต่ในบางกรณี (ซึ่งเป็นไปได้ยาก) ที่สินค้าของคุณจะเกิดมีตำหนิ, เสียหาย หรือถูกจัดส่งผิด คุณสามารถดำเนินการขอคืนสินค้าและเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ในบางกรณีหลังจากการชำระเงินแล้ว ถ้าสินค้ามีไม่ครบตามจำนวน บริษัทจะทำการแจ้งลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ แจ้งทางอีเมล์ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

รอ จนกว่าสินค้าจะมีครบตามจำนวน โดยบริษัทจะให้หมายกำหนดการที่ของทั้งหมดครบถ้วนพร้อมจัดส่งอีกครั้ง
ยกเลิกสินค้าบางรายการที่ไม่มี โดยบริษัทจะโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้าในรายการสินค้าที่ไม่ครบตามจำนวน
ยกเลิกสินค้าทั้งหมด โดยบริษัทจะโอนเงินทั้งหมดคืนให้แก่ลูกค้าครบตามจำนวน

การคืนสินค้า

“ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าทุกชิ้นที่ถูกส่งจากบริษัทสู่ลูกค้า จะเป็นที่ประทับใจ มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ดี แต่ในบางกรณีอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น สินค้ามีตำหนิ ชำรุด เสียหาย หรือมีการจัดส่งผิดพลาด ทางบริษัทต้องขอแสดงความขออภัยเป็นอย่างสูง ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้า พร้อมทั้งเงินค่าสินค้าได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่พบว่าสินค้ามีตำหนิ ชำรุด เสียหาย หรือมีการจัดส่งผิดพลาด ภายใน 7 วัน โดยสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลล์ phutawanofficial@gmail.com หรือติดต่อ 02-756-7170 ทางเราจะจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อให้ลูกค้ากรอก และส่งสินค้า พร้อมแนบเอกสารการสั่งซื้อ หรือหลักฐานการชำระเงินกลับมาทางพัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยทางบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

กรุณาส่ง : ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

918 หมู่ 2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

การแพ็คสินค้าเพื่อส่งคืนบริษัท
กรุณาส่งสินค้าคืนด้วยกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับที่เราทำการจัดส่งไปให้ เว้นแต่ว่ากล่องไม่ได้อยู่ในสภาพสำหรับการนำมาใช้ใหม่ พร้อมแนบป้าย/ฉลากขอคืนสินค้า (return label) กลับมาด้วย จากนั้นใช้ป้ายชื่อ/ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Shipping label) ที่ได้รับจากพนักงานหรือจากเว็บไซต์ของเราเพื่อทำการจัดส่งสินค้าคืนบริษัทได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทย

ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนสินค้านานเท่าไหร่
เราจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไหร่ถึงจะได้รับเงินค่าสินค้าคืน
เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังบัญชีเงินฝากของคุณ กรุณารอและตรวจสอบยอดเงินประมาณ 7 วันทำการหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนจากคุณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ระบบจัดส่งแบบลงทะเบียนหรือ EMS ซึ่งดำเนินการโดยไปรษณีย์ไทย และเราจะคืนเงินค่าจัดส่งหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนและยืนยันว่าได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว”

Close
Close
Cart (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า