รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครสมาชิก
จากภาพของความประทับใจของภูเขาสูงที่สลับไปมา พร้อมด้วยแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง ไอหมอกที่ปกคลุมในยามเช้า และวิถีชีวิตที่มีสเน่ห์ของผู้คนบนดอย จนถูกนำตั้งแบรนด์ชื่อแบรนด์ ภูตะวัน เมื่อ 20 กว่าปีก่อน มาวันนี้เราความคิดว่าจะตอบแทนพื้นที่บนภูเขาของประเทศไทยด้วยการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

ฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี
BRAND FOUNDER

เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
เราเชื่อว่า ธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันได้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่ดีร่วมกัน และทำให้เกิดเป็นพลังและสังคมที่ดี

อินทรี (ย์)

ร่างกายและจิตใจ

แม่ฮ่องสอน
จังหวัดที่รายได้น้อยที่สุด แต่มีความสุขสูงที่สุด

แม่ฮ่องสอน จังหวัดที่เราได้ชื่อ ภูตะวัน มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์
พื้นที่ภาคเหนือของไทย ที่ยังคงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก และมีชาวบ้านหลายชาติพันธุ์มาอยู่รวมกัน

และนี่เป็นที่มาที่ทำให้เราเลือกจะตอบแทนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้เป็นที่แรก

เราได้ทำการค้นหาข้อมูลอย่างหนัก จนได้พบเข้ากับกลุ่มเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ชื่อกลุ่ม เกษตรยิ้มออแกนิค

เกษตรกรยิ้มออแกนิค
ความสุขในความหลากหลายของชาติพันธุ์

กลุ่มเกษตรยิ้ม เกิดการรวมตัวกันขึ้นด้วยความต้องการหักดิบการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี และหันมาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แปลงปลูกแห่งความสุขที่ได้แบ่งปัน
ภูตะวันร่วมมือกับเกษตรยิ้มออแกนิค เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบออแกนิคจากต้นทางของชาวบ้านบนภูเขานำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า พร้อมสำหรับการฟื้นบำรุงอย่างสมบูรณ์โดยการส่งผลผลิตจากแปลงตะไคร้แดงออแกนิคของเราเองมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อินทรี(ย์)
ปลอดภัย และสร้างสังคมที่ดีไปพร้อมกับเรา

Organic Mountain ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
วัตถุดิบออแกนิคบนภูเขาที่ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ของชาวไทยภูเขาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้

No SLS/SLES, PARABEN, SILICONE, and PETROCHEMICAL

และทุกครั้งที่ใช้จะสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้านั้นจะถูกย่อยสลายได้โดยไม่เป็นภาระต่อโลก สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของพวกเรา

รายได้ 5% จากผลกำไร
กลับสู่การส่งเสริมแปลงปลูกพืชออแกนิคบนภูเขาสูงสุดของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเพื่อให้ลูกค้าของเรามีวัตถุดิบที่ดี มีความปลอดภัย มุ่งสู่สังคมออแกนิคที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ปิด
ปิด
รถเข็น (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า