Get 5% discount when become member.

Organic Mountain
By Phutawan

จากภาพของความประทับใจของภูเขาสูงที่สลับไปมา พร้อมด้วยแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง ไอหมอกที่ปกคลุมในยามเช้า และวิถีชีวิตที่มีสเน่ห์ของผู้คนบนดอย จนถูกนำตั้งแบรนด์ชื่อแบรนด์ ภูตะวัน เมื่อ 20 กว่าปีก่อน มาวันนี้เราความคิดว่าจะตอบแทนพื้นที่บนภูเขาของประเทศไทยด้วยการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี
BRAND FOUNDER
เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
เราเชื่อว่า ธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันได้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่ดีร่วมกัน และทำให้เกิดเป็นพลังและสังคมที่ดี

อินทรี (ย์)

ร่างกายและจิตใจ

แม่ฮ่องสอน

จังหวัดที่รายได้น้อยที่สุด แต่มีความสุขสูงที่สุด

แม่ฮ่องสอน จังหวัดที่เราได้ชื่อ ภูตะวัน มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์
พื้นที่ภาคเหนือของไทย ที่ยังคงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก
และมีชาวบ้านหลายชาติพันธุ์มาอยู่รวมกัน

และนี่เป็นที่มาที่ทำให้เราเลือกจะตอบแทนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้เป็นที่แรก

เราได้ทำการค้นหาข้อมูลอย่างหนัก จนได้พบเข้ากับกลุ่มเกษตรกรชาวไทยภูเขา
ที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ชื่อกลุ่ม เกษตรยิ้มออแกนิค

เกษตรกรยิ้มออแกนิค

ความสุขในความหลากหลายของชาติพันธุ์

กลุ่มเกษตรยิ้ม เกิดการรวมตัวกันขึ้นด้วยความต้องการหักดิบการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี และหันมาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตะไคร้แดง

ความลับบนภูเขา ที่แม่ลาน้อย

ตะไคร้แดง ตะไคร้ที่ได้รับการปลูกและดูแลอย่างดีจากกลุ่มเกษตรยิ้มออแกนิคที่ใช้พื้นที่ปลูกตามภูเขาในจ.แม่ฮ่องสอน ที่ที่ความบริสุทธิ์ของน้ำและแร่ธาตุในดินที่สูงมาก จนสามารถทำให้ตะไคร้ทั่วๆ ไปเกิดการสะสมแร่ธาตุเหล่านี้กลายเป็นตะไคร้แดงในที่สุด

ซึ่งตะไคร้แดงนี้ มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นที่หอมแรง มีความเข้มข้นของน้ำมันในปริมาณที่สูง
และที่สำคัญ เป็นออแกนิค

จุดเด่นเหล่านี้ ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บำรุงและฟื้นผิวได้เป็นอย่างดี

แปลงปลูกแห่งความสุขที่ได้แบ่งปัน

ภูตะวันร่วมมือกับเกษตรยิ้มออแกนิค เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบออแกนิคจากต้นทางของชาวบ้านบนภูเขานำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า พร้อมสำหรับการฟื้นบำรุงอย่างสมบูรณ์โดยการส่งผลผลิตจากแปลงตะไคร้แดงออแกนิคของเราเองมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อินทรี(ย์)

แปลงปลูกแห่งความสุขที่ได้แบ่งปัน

ผ่านการรับซื้อผลผลิตน้ำมันตะไคร้แดงออแกนิค โดยการสนับสนุนเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแก่กลุ่มเกษตรยิ้มออแกนิค

นี่คือเหตุผลที่เราไม่เพียงแค่รับซื้อวัตถุดิบเท่านั้น แต่เราต้องการต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรได้จำหน่ายวัตถุดิบที่แปรรูปได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้แดงภูเขาออแกนิค กลิ่นหอมไม่เหมือนใคร

กุหลาบมอญ

ราชินีบนดอย

ที่ทุ่งเริง จ.เชียงใหม่

กุหลาบมอญ จัดเป็นราชินีดอกไม้บนดอยที่สามารถปลูกดีที่สุดบนภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพันธุ์กุหลาบที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ชาวไทยภูเขาเลิกการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย

เพื่อให้ได้คุณค่าที่ดีที่สุด เกษตรกรจะต้องดูแลกุหลาบของพวกเขาอย่างพิถีพิถันและเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงตี 4 ถึง 6 โมงเช้า ด้วยมือเท่านั้น เพื่อให้ดอกุหลาบไม่ช้ำและได้คุณค่าสารสกัดที่ดีและไม่สูญหายไประหว่างกระบวนการ

Rosa Poly Phenal เป็นสารที่ทรงคุณค่ามากๆ ในกุหลาบมอญ ซึ่งออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว คืนความสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาให้กับเซลล์ผิว ทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์

ปลอดภัยและ สร้างสังคมที่ดี ไปพร้อมกับเรา

Organic Mountain ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
วัตถุดิบออแกนิคบนภูเขาที่ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ของชาวไทยภูเขาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้

No SLS/SLES, PARABEN, SILICONE, and PETROCHEMICAL

และทุกครั้งที่ใช้จะสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้านั้นจะถูกย่อยสลายได้โดยไม่เป็นภาระต่อโลก สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของพวกเรา

รายได้ 5% จากผลกำไร

กลับสู่การส่งเสริมแปลงปลูกพืชออแกนิคบนภูเขาสูงสุดของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเพื่อให้ลูกค้าของเรามีวัตถุดิบที่ดี มีความปลอดภัย มุ่งสู่สังคมออแกนิคที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้าLanguage